Дискреттик Semiconductor Products

Semiconductor дискреттик түзмөктөр жалпысынан жарым өткөргүч кристалл Diode сөз, жарым өткөргүч жүрмө диод, транзистордон жана атайын өткөргүч приборлору деп аталат.